Ez a weboldal a használhatóságának érdekében
sütiket (cookie-kat) használ.
Az oldal használatával elfogadod a sütik használatát!
Rendben

Szabályzat

A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok
Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló közösség építése, a Szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás járhat különösen:

− ha kiskorú felhasználó felnőttként regisztrál, és a figyelmeztetést és áttételt követően újabb felnőtt regisztrációt kísérel meg;
− ha kiskorú felhasználó erotikus képet tölt fel;
− ha a felhasználó másokról erotikus képet tölt fel;
− ha a felhasználó erotikus képet nem korhatárosnak kategorizál be, különösképpen ha alapértelmezett képnek állít be erotikus képet;
− ha más személy adatait teszi közzé;
− ha férfi regisztrál nőnek adva ki magát;
− ha nő regisztrál férfinak adva ki magát.
Kizárás járhat abban az esetben, ha a felhasználó alapértelmezett képe:

− nem a felhasználót ábrázolja;
− a felhasználó mellett másokat is ábrázol, és a kép leírásában nincs feltüntetve egyértelműen, hogy melyikük a felhasználó;
− erotikus kép;
− nem olyan arckép vagy egészalakos kép a felhasználóról, mely alkalmas a felhasználó egyértelmű beazonosátására;
− rajzolt, retusált vagy 1 évnél régebben készült kép a felhasználóról, melyből következően nem tekinthető reprezentatívnak a felhasználóra nézve.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen: A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

− Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
− Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
− Tartózkodni attól, hogy más személyek privát csatornán történt írásos kinyilatkozásait a másik személy tudta és engedélye nélkül az oldalon bármilyen formában közzétegye;
− Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
− Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
− Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít;
− Tartózkodni a felhasználók számára szexuális munkalehetőség ajánlásától, valamint pénz vagy más javak felajánlásától szexuális szolgáltatásért cserébe, mely a másik személy számára zaklatásnak minősül;
− Tartózkodni a felhasználók számára ellenjavadalmazott szexuális szolgáltatás felajánlásától, az üzletszerű kéjelgés minden formájától az oldalon.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

− Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
− Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
− Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól;
− Tartózkodni más személyektől a felhasználó számára történő VIP kód ajándékozásának vagy küldésének kikényszerítésétől, a felhasználói adatlap egyes részeinek blokkolásával vagy más módon;
− Tartózkodni olyan adatlap létrehozásától, mely kitalált vagy a felhasználótól különböző személy adataival és képeivel szerepel a rendszerben, és alkalmas más felhasználók megtévesztésére;
− Tartózkodni a bejelentés funkció indokolatlan, vagy nem rendeltetésszerű használatától, amely a szolgáltató megtévesztését vonja maga után akarva vagy akaratlanul.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

− Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
− Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a fenti III.2. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.